Indmeldelse

 Hvem er vi - Hvad gør vi. 

Vestsjællands fugleforening er en forening, der tæller mange forskellige mennesker, som har den fælles intresse, at holde fugle under beskyttede forhold.

Foreningens formål er, som det fremgår af vedtægterne, "ved afholdelse af møder med foredrag, diskussioner, film etc., samt afholdelse af udstillinger, at udbrede kenskabet til og øge intressen for fugle, både under beskyttede forhold og i naturen.

For at følge med i hvad der sker på landsplan og få råd og vejledning udefra, er forningen tilsluttet Landsorganisationen Dansk Fugleforeninger.

Der afholdes møder 2. mandag i måneden på Søndermarksskloens kantine, hvor vi hygger os med fælles samvær, udveksler erfaringer, afholder foredrag og andre aktiviteter. En gang om året har man lejlighed til at udstille og få bedømt sine fugle. Ligegeledes afholdes hvert år fuglemarked og udflugter, hvor vi besøger andre foreningers fuglehold.

Er du intereseret i at vide mere, er du altid velkommen til uforpligtende at komme til vores møder. Det gælder enten du har en fugl eller et større fuglehold. Du er ligeledes velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Oplev den glæde at være sammen med andre, som interesserer sig for fugle.

Foreningen afholder møder, ture, film og foredragaftner m. m. Alle disse ting, samt glæden ved, at drøfte sin hobby med andre opnås ved, at melde dig ind i Vestsjællands Fugleforening allerede i dag.

Priser:

Enkeltmedlem 350 kr.

Ægtepar 400 kr.

Junior 175 kr.

Send dine oplysninger:

Navn og adresse

Tlf. nr.

Mail adresse 

Til Tom Jensen Kulbyvej 11 4270 Høng.

Mail: vestsjaellandsfugleforening@gmail.com